Yabancılar için Türkçe

İnsanların diğer toplumlarla iletişim ve etkileşim kurabilmesini sağlamada yabancı dil öğretimi önemli bir rol üstlenmiştir. Yabancı dili öğrenen bireyler ihtiyaç duyuldukça kendi dilini de diğer toplumlara öğretmekten geri kalmamıştır

Tarihî, coğrafi, ekonomik şartlar düşünüldüğünde Türkler de hem farklı milletlerin dilini öğrenmiş hem de Türkçeyi ihtiyaç duyanlara öğretmiştir. Günümüzde birçok ülkeden çok sayıda insan çeşitli sebeplerle Türkçe öğrenmek için hem ülkemize gelmekte hem de yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenmektedir.

WhatsApp chat