Genel İngilizce

Oxford Universty Press yayınlarının English File kitap CD’leri ve diğer materyalleri takip edilecektir. Her kurun sonunda bitirme sınavları yapılacak ve CITI English Dil sertifikası verilecektir. İngilizce eğitimimiz beş kurdan oluşmaktadır. Her bir kur 80 saat genel İngilizce dersinden ve 10 saat konuşma çalışmasından oluşmaktadır.

Elementary (Başlangıç): Daha önce İngilizce bilmeyen öğrencilere günlük hayatlarında iletişim kurabilmelerini, yol tarif edebilmelerini ve e-posta arkadaşıyla iletişim kurabilmelerini sağlayacak dil bilgisi yapıları ve kelime bilgisi verilir. Avrupa Dil Çerçevesi (CEF) standardında A1 düzeyinden A2 düzeyi ortalarına getirir ve bu düzeylerde dört dil becerisini kazandırır (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma).

Pre-Intermediate (Orta Düzey Öncesi): Temel yapıları öğrenen öğrencilere gerekli dil bilgisi yapılarının öğretildiği seviyedir. Bu seviyede öğrenci, daha güzel iletişim kurabilmekte ve daha rahat kendini ifade edebilmektedir. Avrupa Dil Çerçevesi (CEF) standardında A2 düzeyinden B1 düzeyi ortalarına getirir ve bu düzeylerde dört dil becerisini kazandırır.

Intermediate (Orta Düzey): İngilizce temel dil bilgisi yapılarını ve en çok kullanılan kelimelerini öğrenen öğrenciler bu seviyede öğrendiklerini pekiştireceklerdir. İngilizceyi kullanmak bu seviyede daha rahat olacaktır. Avrupa Dil Çerçevesi (CEF) standardında B1 düzeyinden B2 düzeyi ortalarına getirir ve bu düzeylerde dört dil becerisini kazandırır.

Upper-Intermediate (Orta Düzey Üstü): Bu kurda, öğrenciler İngilizceyi gayet akıcı bir şekilde kullanırlar. Yoğun bir çalışmaya eşlik eden güncel ve ilgi çekici okuma parçaları ile donatılmış eğitim materyalleri ile üst seviyede İngilizce öğrenimi tamamlanmış olur. Avrupa Dil Çerçevesi (CEF) standardında B2 düzeyine getirir ve bu düzeylerde dört dil becerisini kazandırır.

WhatsApp chat