Öğretmenlerimiz

Bilgiye ulaşmada en önemli etken olan öğretmenler bir eğitim kurumunun en önemli unsurudur. Eğitim ise ciddi ve zamana bağlı bir süreçtir. Başarı bu sürece ve performansa ayak uydurabilecek bir kadro ile sağlanır.

Okullarımızda görev yapan öğretmenlerin eğitmenlik özgeçmişleri titizlikle incelenir. Öğretmenlere ait diploma ve sertifika örnekleri ofislerde öğrencilerin görebilecekleri şekilde sergilenir. Her şubede eğitim kalitesini artırmaktan ve geliştirmekten sorumlu konularında uzman ve tecrübeli eğitim müdürleri bulunur

Yapılan konu testleri ile zamanında tespit edilen eksikler, aktivitelerde öğretmenler tarafından tamamlanarak öğrencilerin derslerden kopmaması sağlanır. Ayrıca ilgili bölümlerden mezun, pedagojik formasyon sahibi rehber İngilizce öğretmenlerimiz ders saatleri dışında öğrencilerimizin her türlü eğitsel sorularını cevaplamakta yardımcı olurlar.

WhatsApp chat