Konuşma Grupları

İngilizceyi daha ziyade konuşmak için öğrendiğimizi söylemiştik. Yani İngilizce anlaşmanın ilk yolu İngilizce konuşmaktan geçiyor. İngilizce konuşmak içinse önce konuşarak öğreten bir İngilizce eğitimi almalı, sonrasında her fırsatı değerlendirerek İngilizce konuşmalısınız.

Konuşma becerisinin geliştirilmesi, birtakım kuralları ezberlemeye dayalı bir çalışma ile sağlanamaz. Bunun için bol bol uygulama yapmak, iyi konuşan konuşmacıları dinlemek, onları model almak için gayret sarf etmek gerekir. Konuşmada konu ve konunun nasıl anlatıldığı kadar konuşanın ses tonu, diksiyonu, vurgulama ve telâffuzu da çok önemli hususlardır.

Dil eğitimi, bilginin beyne yüklenmesinden öte kişinin öğrendiği her yeniliği hayatının bir parçasında uygulamasını amaçlamaktadır. Dil eğitiminin, dolayısıyla onun bir parçası olan konuşma eğitiminin toplumun hedef ihtiyaçlarına göre belirlenmesinde izlenecek yol, her bireyin belirli bir düzeye getirilmesinden geçer.

WhatsApp chat